ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
   УРЕДИ В ПРОМОЦИЯ

   Бяла техника на изплащане


   Съвети при употреба на прахосмукачка   назад

   Независимо дали имате прахосмукачка с или без торбичка или кабел, правилната поддръжка е ключова за добрите почистващи резултати.

   Прахосмукачка с торбичка

   Подмяна на торбичката
   - Подменяйте торбичката най-късно, когато индикаторът за торбичка е изцяло червен. Винаги червен индикатор за торбичка при повдигнат от пода накрайник

   - Винаги подменяйте торбичката s-bag, когато индикаторът показва червено, роди ако s-bag не е пълна (може да е задръстена), както и след използване на прах за почистване на килими.

   Смяна на филтъра на мотора
   - Филтърът на мотора трябва да се подменя на всяка 5-та подмяна на торбичка.

   Поддръжка на изходящия филтър
   - Изходящият филтър трябва да се подменя или почиства около веднъж годишно, или по-често, ако е видимо мръсен.

   -Ако изходящият филтър не може да се мие, подменете го с нов.

   -Ако изходящият филтър може да се мие, измийте го с хладка течаща вода. Почукайте рамката на филтъра, за да отстраните водата. Повторете процедурата четири пъти. Не използвайте почистващи препарати и избягвайте да докосвате повърхността на филтъра. Уверете се, че е напълно сух, преди да го върнете вътре.

   Прахосмукачка без торбичка

   Изпразване и почистване на контейнера за прах
   - Контейнерът за прах трябва да се изпразва, когато е пълен до маркировката MAX на контейнера. Контейнерът за прах не трябва да се препълва. Извадете контейнера и го изпразнете върху кош за боклук. Ако е необходимо, можете да го измиете с хладка чешмяна вода. Оставете да изсъхне напълно, преди да го върнете!

   Смяна на филтъра на мотора
   -Филтърът на мотора трябва да се подменя на всяка 5-та подмяна на торбичка.

   Безжични прахосмукачки

   -Поставете зарядната станция далеч от източници на топлина, директна слънчева светлина или влажни места.

   - Оставете прахосмукачката да се зарежда, когато не я използвате, за да поддържате работата на батерията.

   - За да поддържате добра работа, контейнерът за прах трябва редовно да се изпразва. Препоръчва се да почиствате контейнера за прах & филтри на всяко 5-то почистване. Никога не мийте контейнерите за прах или филтрите в съдомиялна машина. Винаги се уверявайте, че всички части са сухи, преди да ги сглобите

   -Трява редовно да проверявате дали накрайникът, колелата и четките са чисти, за да избегнете надраскването на деликатни подове

   - Никога не използвайте безжичната прахосмукачка на мокри места, близо до запалими газове, върху остри предмети или течности, върху горещи или студени сажди, запалени фасове от цигари и др. Никога не я използвайте без филтри

   - Неправилното боравене с батериите може да бъде опасно. Батериите трябва да се свалят от уреда, преди той да се изхвърли или рециклира. Никога не изхвърляйте използваните батерии заедно с битовите отпадъци. Върнете цялата прахосмукачка в станция за рециклиране.